SENTRON Powermanager system zarządzania energią i rozdzielnicami

Narzędzie Sentron powermanager jest niezawodnym i prostym rozwiązaniem do przetwarzania i monitorowania danych pomiarowych, pobranych z takich urządzeń, jak mierniki parametrów sieci SENTRON PAC czy wyłączniki SENTRON 3WL/3VL. Dzięki możliwości rozbudowy pozwala ono szybko stworzyć podstawę systemu zarządzania energią zgodnie z normą EN 16001 przy równoczesnych niskich koszach inwestycyjnych. System staje się przejrzysty, co pozwala na poznanieukrytego potencjału, jego optymalizacjęi wprowadzenie oszczędności.
System zarządzania energią oparty na rozwiązaniach SENTRON składa się z komputera PC z oprogramowaniem powermanager oraz z aparatury podłączonej bezpośrednio do PC przez sieć Ethernet.

Główne założenia systemu zarządzania energią:

• identyfikacja potencjalnych oszczędności
• redukcja kosztów energii
• pewność i dostępność energii wszystko to dzięki przejrzystości podglądu warunków chwilowych oraz obszernemu przyporządkowaniu i oszacowaniu energii.

Oprogramowanie SENTRON powermanager:

• jest samodzielnym oprogramowaniem do zarządzania energią
• może być obsługiwane z poziomu PC oraz mierników wielofunkcyjnych przez sieć Ethernet
• jest dostosowane do rozbuowy z prostej, standardowej aplikacji do obszernej, elastycznie przystosowanej do potrzeb klienta platformy
• jest w pełni skalowalne pod względem liczby urządzeń i funkcji oprogramowania
• zapewnia optymalną integrację instrumentów pomiarowych z rodziny SENTRON PAC, wyłączników SENTRON 3WL/3VL oraz innych urządzeń

SENTRON powermanager jest przeznaczony do:

• zbierania
• monitorowania
• sterowania
• szacowania
• prezentacji
• archiwizacji

Wiecej informacji o systemie